Hållbarhet

Ett ständigt aktuellt tema, nu och för framtiden....

Det är självklart och sunt förnuft att alltid ha en miljöaspekt i allt vi gör.
Vi äter biologiskt, mindre men bättre kött, vi är fler som kör elbilar och börjar till och med att förbjud förorenande dieselbilar. Vi bygger energisnåla hus och ger diverse material ett andra liv genom återvinning.

Vår bransch är inget undantag.
Promotionprodukter fyller sin funktion för våra organisationer och hållbarhet spelar en allt större roll och erbjuder nya möjligheter att kommunicera företags sociala ansvar.

Stigande havsnivåer - Ren energi

Global uppvärmning, orsakade av flera olika faktorer som utsläpp av växthusgaser, överflödig värme och luftkvalitet leder till ett mer seriöst problem, stigande havsnivåer.

Manhattan planerar redan för olika scenarior orsakade av stigande nivåer för de kommande åren och flera andra regioner måste göra detsamma.

Kampen mot stigande havsnivåer är tuff och det är ett hot mot många av oss. Användandet av fossila bränslekällor bidrar till denna processen. Att använda ren energi istället för fossila bränslen är något vi alla i viss mån kan göra.

Solcellsladdaren på bilden är en praktisk produkt som ökar medvetenheten och gör sitt jobb genom att leverera ren energi och samtidigt kommunicera ert budskap.

Avfall - Källsortering

I stadsmiljöer kan effektiv hantering och minskning av avfall minska behovet av att upplåta land för soptippar. En viktig del är sopsortering och återvinning som reducerar energiåtgång och materialanvändning samtidigt som det skapar arbetstillfällen.

På landsbydgen kan utbildning i hantering och lagring av jordbrukskemikalier minska föroreningen av grundvattnet och samtidigt förbättra hälsan för bönderna.

Ett annat sätt att minska avfall är genom att ändra designen av utrustning eller anpassa tillverkningsprocessen. Projekt som fokuserar på återvinning kan rikta sig mot både hemmet, kontoret eller industrin.

När tillgången av råvaror minskar och sopbergen blir högre och högre blir alternativet att återvinna material allt mer attraktivt.
Att sortera materialen innan gör det lättare att återvinna.

Som till exempel med dessa PCV-Fria sopsorteringskassar.

Förorening - Nolltolerans

Problemen med förorening kan ibland kännas överväldigande och det finns ett samband mellan alla delar inom industrin och konsumtion.
När de stora öarna av plast i Stilla havet bara växer och floderna i Kina uppvisar regnbågens alla färger på grund av färgavfall från klädindustrin är tecken på förorening väl synliga.

Att effektivisera produktionen är ett effektivt sätt att minska mängden avfall. Det är dessutom bättre för företaget! Detta är redan vanligt förekommande i många branscher.

Ta den här väskan som exempel; den är tillverkad av ett stycke hållbart canvas vilket minskar mängden materialspill till nästan noll.

Klicka på bilden till vänster för att läsa mer

Skövling - Ökad medvetenhet

Skövling är ett problem som snabbt har följder för områden i Afrika, Central och Sydamerika. Det betyder inte endast färre träd, mindre renade syre och mindre områden för djuren som lever i skogen utan skövling är även en stor bidragande orsak till den globala uppvärmningen och växthuseffekten.

Skövling av skog leder till ett torrare klimat eftersom träd suger upp grundvatten som sedan släpps ut i luften. Ett lätt steg i rätt riktning är att se till att alltid köpa produkter tillverkade av FSC-certifierat trä.

Ett självklart steg i rätt riktning vore att stimulera användandet av återvunnet papper och undvika produkter som kräver att träd huggs ner. Användandet av kork är mer än hållbart eftersom det materialet tas från barken utan att trädet huggs ner.

Skövling förblir dock ett stort problem som inte kan lösas av individer.
Men genom att tillsammans vidta åtgärder kan allmänheten öka medvetenheten och påverka hur stora företag agerar.

Klicka på bilden till vänster för att se mer om det miljösmarta anteckningsblocket i naturkork, levereras tillsammans med penna av snabbväxande bambu

Havets döda zoner - Vatten = Liv

Längs kusterna med tätbefolkade områden har forskarna hittat fler och fler döda zoner, utarmade områden där den låga syrenivån inte är tillräcklig för det marina livet.

146 döda zoner har hittats i världshaven och de är alla följden av höga nivåer kemikalier i vattnet. Den nordamerikanske golfkusten har en hög koncentration av döda zoner vilket förstör fortplantningen hos fiskar.

Förekomsten av kemikalier i många delar av hav och sjöar kommer delvis från jordbruksutsläpp och delvis från kemikalieutsläpp från industrin.

Att producera produkter av återvunna PET-flaskor är ett smart miljöval, som till exempel denna ryggsäck som självklart också är PVC-fri och i linje med de europeiska lagar gällande användning av AZO och kadmium. En väska du med all säkerhet kan se som ett miljövänligt alternativ att använda i kampanjer